Guia d'ús del programa Audacity

Feu clic en l'enllaç Guia_Audacity.pdf per veure el fitxer.