Editor de so

Com a pràctica final i d'entrega obligatoria de l'editor de so "Audacity" heu de fer el següent:


 • Heu de triar dues cançons i juntar-les de manera que es noti el mínim possible el canvi d'una cançó a una altra (haureu d'esdevenir DJs professionals!)
 • Heu de gravar-vos també llegint un poema

 • Un cop tengueu ambdues coses, es tractarà de juntar-les. ´


És impressindible que quant es senti la veu de la lectura del poema, el volum de sò de les cançons disminueixi fins a un mínim (molt fluix, però s'ha de sentir!), quant no hi hagi poema s'ha de sentir bé la cançó


PD: No passa res per deixar 30 segons només de cançó, entre dues estrofes del poema


Recomanacions: 

Seleccionar bé les cançons

 • Les cançons que heu de triar, millor si no tenen lletra. Per a donar a la lectura del mencionat. poema un caire més melòdic.
 • Podeu cercar un cover d'alguna cançó famosa, una cançó a piano, una només tocada amb guitarra, etc

Referent al poema:

 • Pot ser de temàtica lliure
 • Mínim ha de tenir 3 estrofes


Que heu d'entregar:

 • Els originals de les cançons (.mp3)
 • El poema gravat sense só de fons (.mp3)
 • El projecte de les cançons mesclades i el so afegit (.aup)
 • El resultat final del poema melòdic (.mp3)


Tot això ho enviareu a: rav@iesesporles.cat


La data màxima d'entrega és el 15 de Febrer de 2017